HamRadio Resource Pages

Resource   FrequencyNoteLocationCall Comment
RepeaterRU1 / 434.625/-2MHz shiftCTCSS 88.5Hz or1750HzKista JO89XJSK0CT/RKista Science Tower
RepeaterSU1 / 1297.025/1291.025 Kista JO89XJSK0CT/RKista Ericsson Main building
Beacon 10GHz10 368.840Mhz1W to antennaEdsberg JO89XKSK0SHIHelical omni ant
Beacon 28Mhz28.292 Mhz10WJO89XKSK0CT/BVertical omni ant
Beacon 10GHz10 368.850MHz10kW ERPJO97CLSK1SHHPropagation trials
http://sk0en.se/next_step/next_step.php

2015 May 16

SK0EN/B Beacon for 23cm 1296.835 is added in the mast at 40m AGL. Antenna is an Alford Slot. http://sk0en.se/next_step/next_step.php
2014 Nov 26
Beacons for 6cm 5760.905MHz and 3cm 10368.847MHz are added in the mast.
http://www.ssa.se/ny-6cm-fyr-sk0ctb/

Ny 6cm-fyr SK0CT/B
Publicerat 4 september, 2014
SK0EN tillsammans med SK0CT har driftsatt en ny fyr, SK0CT/B. Lokator är JO99JX och fyren är placerad 30m marken / 60m över havsnivån. Frekvensen är 5760.903MHz men är inte låst till någon frekvensnormal. Den förväntas därför ha viss frekvensdrift med omgivningen. Nycklingen är frekvensskift, endast ca 100Hz, så man får lyssna noga.Effekten är 10W och antennen en Alford slot, rundstrålande. Utstrålad effekt beräknas till 80W ERP.

När SK0EN kommer bli QRV på 6cm kan det hända att fyren stängs av under NAC.

73′  Per, SM0DFP