HamRadio Resource Pages

Resource   FrequencyNoteLocationCall Comment
RepeaterRU1 / 434.625/-2MHz shiftCTCSS 88.5Hz or 1750HzJO89XJSK0CT/RKista
RepeaterSU1 / 1297.025/1291.025JO89XJSK0CT/R
Beacon 10GHz10 368.840Mhz100mWJO89XJSK0CT/BKista, Omni directional antenna
Beacon 10GHz10 368.850MHz1W ERPJO97CLSK1SHHPropagation trials

Fyruppdatering 10GHz

2020-02-20

SK0CT har åter satt lågeffekt fyren i drift på 10GHz, med ny identitet och ny placering. Fyrens frekvens är 10368.840MHz och viss frekvensdrift förekommer så lyssna + och -. Lokatorn är JO89XJ, Kista

2015 May 16

SK0EN/B Beacon
for 23cm 1296.835 is added in the mast at 40m AGL. Antenna is an Alford Slot. http://sk0en.se/next_step/next_step.php


2014 Nov 26
Beacons for 6cm 5760.905MHz and 3cm 10368.847MHz are added in the mast.
http://www.ssa.se/ny-6cm-fyr-sk0ctb/

Ny 6cm-fyr SK0CT/B
Publicerat 4 september, 2014
SK0EN tillsammans med SK0CT har driftsatt en ny fyr, SK0CT/B. Lokator är JO99JX och fyren är placerad 30m marken / 60m över havsnivån. Frekvensen är 5760.903MHz men är inte låst till någon frekvensnormal. Den förväntas därför ha viss frekvensdrift med omgivningen. Nycklingen är frekvensskift, endast ca 100Hz, så man får lyssna noga.Effekten är 10W och antennen en Alford slot, rundstrålande. Utstrålad effekt beräknas till 80W ERP.

När SK0EN kommer bli QRV på 6cm kan det hända att fyren stängs av under NAC.